Stock Photo: The Pompeian, 1871, by Federico Maldarelli (1826-1893), oil on canvas.