Stock Photo: The Adoration of the Magi or Epifania Benintendi, by Jacopo da Pontormo (1494-1557).