Stock Photo: The Adoration of the Magi or Epifania Benintendi, by Jacopo da Pontormo (1494-1557).

Stock Photo: 1788-51372 The Adoration of the Magi or Epifania Benintendi, by Jacopo da Pontormo (1494-1557).