Stock Photo: Daddy Returns, by Egisto Ferroni (1835-1912).
Stock Photo: 1788-50322 Daddy Returns, by Egisto Ferroni (1835-1912).