Stock Photo: Idillius, by Giuseppe Raggio (1823-1916).