Stock Photo: Idillius, by Giuseppe Raggio (1823-1916).

Stock Photo: 1788-50137 Idillius, by Giuseppe Raggio (1823-1916).