Stock Photo: Idyll, 1884, by Gustav Klimt (1862-1918).