Stock Photo: Idyll, 1884, by Gustav Klimt (1862-1918).

Stock Photo: 1788-48383 Idyll, 1884, by Gustav Klimt (1862-1918).