Stock Photo: Mount Sinai, portable triptych altar, by El Greco (1541-1614).
Stock Photo: 1788-43937 Mount Sinai, portable triptych altar, by El Greco (1541-1614).