Stock Photo: The Soranzo family, by Jacopo Robusti known as Tintoretto (1518-1594). Detail.