Stock Photo: Giuseppe Lorenzo Gatteri (1829-1884), Goddess Minerva Awarding Prizes to the Arts, 1884. Detail.
Stock Photo: 1788-28827 Giuseppe Lorenzo Gatteri (1829-1884), Goddess Minerva Awarding Prizes to the Arts, 1884. Detail.