Stock Photo: Hand of Hatshepsut, New Kingdom,18th dynasty