Stock Photo: Greece, Argolis, Heraion of Argos, Marble Head of Hera, attributed to the School of Polykleitos