Stock Photo: Workers picking tea in the Youshan tea garden, Shoushan Township, Fuzhou City, Fujian Province of People's Republic of China,