Stock Photo: Worried senior woman talking on cordless phone while senior man watches