Stock Photo: Female tourist buying souvenirs on souk, Cairo, Egypt.