Stock Photo: Senior woman sitting on exercise machine