Stock Photo: Marriage of Mars and Aphrodite 1st century AD. House of Lucretius Fronto, Pompeii Fresco