Stock Photo: The End of the Skein 1890 Thomas Reynolds Lamont (1826-1898 British)

Stock Photo: 1661-384 The End of the Skein 1890 Thomas Reynolds Lamont (1826-1898 British)