Stock Photo: France, Seine Saint Denis, Saint Denis, the Saint Denis Basilica