Stock Photo: Mixed Race woman filling recycling bin