Stock Photo: Arid mountain slopes with pine trees, near Hedley, BC, Canada

Stock Photo: 1566-881810 Arid mountain slopes with pine trees, near Hedley, BC, Canada