Stock Photo: Couple in Peine del viento, by Eduardo Chillida, Donostia, San Sebastian, Gipuzkoa, Euskadi, Spain