Stock Photo: Sadhu holy man,near Brahma temple,pushkar, rajasthan, india