Stock Photo: Anastasis fresco, Parecclesion, Church of the Holy Saviour in Chora or Kariye Camii, Istanbul, Turkey

Stock Photo: 1566-1034275 Anastasis fresco, Parecclesion, Church of the Holy Saviour in Chora or Kariye Camii, Istanbul, Turkey