Stock Photo: Choueke house. Kitano-cho. Kobe. Kansai. Japan.