Stock Photo: Parshvanatha´s Jain temple. Ranakpur. Rajasthan, India