Stock Photo: Detail of a monument, The Washington Monument, Eakins Oval, Fairmount Park, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, Pennsylvania, USA