Stock Photo: Four people preparing to parasail, Australia