Stock Photo: Tetrapylon Palmyra Syria

Stock Photo: 1269-1915 Tetrapylon
Palmyra
Syria