Stock Photo: Eurynome Hermit (Phoethornis Eurynome) by John Gould, (1804-1881), USA, Pennsylvania, Philadelphia, Academy of Natural Sciences, 1861

Stock Photo: 1207-154 Eurynome Hermit (Phoethornis Eurynome) by John Gould,  (1804-1881),  USA,  Pennsylvania,  Philadelphia,  Academy of Natural Sciences,  1861