Stock Photo: APOLLO CARESSES LEUKOTHEA APOLLON CARESSANT LEUCOTHOE Boizot, Antoine 1702 d1782 French Musee des Beaux-Arts, Tours, France
Stock Photo: 1158-1699 APOLLO CARESSES LEUKOTHEA APOLLON CARESSANT LEUCOTHOE Boizot, Antoine 1702 d1782 French Musee des Beaux-Arts, Tours, France