Stock Photo: Le Pont Neuf Leopoldo Presas (b.1915 Argentinean) Zurbaran Galeria, Buenos Aires