Stock Photo: May Milton 1895 Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901/French)

Stock Photo: 1010-15507 May Milton
1895
Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901/French)